Loading homepage
processing
spacer
spacer
My Recent Visitors (0)
________________________________________¶____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________¶___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶____¶¶__ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶______¶¶____¶¶_ _____¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶_______¶_____¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶____¶¶____¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶___¶¶____¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶____¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶____¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶____¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶____¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶____¶¶____¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶_______¶_____¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶______¶_____¶¶_ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶_____¶¶__ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________¶___ ________________________________________¶____ _____________________________________________ ¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_ _¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶___¶¶__¶¶¶_______¶¶___¶¶___¶¶ _¶¶_¶¶¶¶_¶¶___¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶_____ _¶¶__¶¶__¶¶___¶¶___¶¶_______¶¶¶__¶¶___¶¶___¶¶ _¶¶__¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶¶¶__¶¶ ¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫██████╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫██████╫╫╫███████╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫ ╫╫╫██████╫╫████████████╫╫███████╫╫ ╫╫██████╫╫████╫╫╫╫╫╫████╫╫████████ ╫██████╫╫███╫╫╫╫███╫╫╫███╫████████ ╫██████╫╫███╫╫╫╫█████╫╫██╫████████ ███████╫╫████╫╫╫██████╫██╫███████╫ ████████╫╫████████████╫╫╫╫██████╫╫ ╫████████╫╫████████████╫╫██████╫╫█ ╫╫████████╫╫███████████╫█████╫╫╫██ █╫╫████████╫╫██████████╫██╫╫╫╫████ ██╫╫╫╫╫╫████╫╫████████╫╫█╫╫███████ ███████╫╫╫███╫███████╫╫╫╫╫████████ █████████╫╫╫██╫█████╫╫╫╫█████████╫ ███████████╫╫█╫█████╫╫╫█████████╫╫ █████████████╫╫╫███╫╫╫██████████╫╫ ██████████████╫╫███╫╫███████████╫╫ ███████████████╫███╫████████████╫╫ ████████████████╫╫╫█████████████╫╫ █████████████████╫█████████████╫╫╫ █████████████████╫█████████████╫╫╫ ╫████████████████╫████████████╫╫╫╫ ╫╫███████████████╫███████████╫╫╫╫╫ ╫╫╫██████████████╫██████████╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫████████████╫████████╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ████╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █████╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █████╫╫╫╫╫████╫╫█████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ██████╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫╫ ██████╫███████████████████████╫╫╫╫ ████████████████████████████████╫╫ ╫╫███████████████████████████████╫ ╫╫╫███████████████████████████████ ╫╫████╫██████████████████████████╫ ╫████╫╫╫████████████████████████╫╫ ████╫╫╫╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫ ███╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ'ʀє αʟσηє, ──(♥)(♥)(♥)(♥) ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ. ─(♥)(♥)(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ, ─(♥)(♥) ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ. ──(♥)(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ, ────(♥)(♥) __ ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ. ──────(♥)(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ, ────────(♥)(♥) __ ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє. ─────────(♥)(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂, ───────────(♥) __ ɪ'ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє.
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___§§§§§______§§§§§___¶¶¶__ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶§§§§§§§§__§§§§§§§§¶¶¶¶¶__ ________¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶____ ________¶¶¶___________§§§§¶¶¶¶¶¶§§§§§¶¶¶¶¶¶§§§____ ________¶¶¶___________§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§____ ________¶¶¶___________§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§____ ________¶¶¶____________§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§_____ ________¶¶¶_____________§§§§¶¶¶¶¶§§§¶¶¶¶¶§§§______ ________¶¶¶______________§¶¶¶¶¶§§§§§§¶¶¶¶¶§_______ ________¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶_____ ________¶¶¶___________¶¶¶¶¶__§§§§§§§§§§___¶¶¶¶¶___ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶______§§§§§§_______¶¶¶¶__ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶___________§§___________¶¶__ __________________________________________________ __¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_ ___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_ _____¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶___ ______¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶_________¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶___ _______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶__________¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶___ ________¶¶¶¶_____¶¶¶__________¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶___ ________¶¶¶______¶¶¶¶_________¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶___ ________¶¶¶_______¶¶¶________¶¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶___ ________¶¶¶________¶¶¶¶____¶¶¶¶¶___¶¶¶_____¶¶¶____ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶_______
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫██████╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫██████╫╫╫███████╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫ ╫╫╫██████╫╫████████████╫╫███████╫╫ ╫╫██████╫╫████╫╫╫╫╫╫████╫╫████████ ╫██████╫╫███╫╫╫╫███╫╫╫███╫████████ ╫██████╫╫███╫╫╫╫█████╫╫██╫████████ ███████╫╫████╫╫╫██████╫██╫███████╫ ████████╫╫████████████╫╫╫╫██████╫╫ ╫████████╫╫████████████╫╫██████╫╫█ ╫╫████████╫╫███████████╫█████╫╫╫██ █╫╫████████╫╫██████████╫██╫╫╫╫████ ██╫╫╫╫╫╫████╫╫████████╫╫█╫╫███████ ███████╫╫╫███╫███████╫╫╫╫╫████████ █████████╫╫╫██╫█████╫╫╫╫█████████╫ ███████████╫╫█╫█████╫╫╫█████████╫╫ █████████████╫╫╫███╫╫╫██████████╫╫ ██████████████╫╫███╫╫███████████╫╫ ███████████████╫███╫████████████╫╫ ████████████████╫╫╫█████████████╫╫ █████████████████╫█████████████╫╫╫ █████████████████╫█████████████╫╫╫ ╫████████████████╫████████████╫╫╫╫ ╫╫███████████████╫███████████╫╫╫╫╫ ╫╫╫██████████████╫██████████╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫████████████╫████████╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ████╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █████╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █████╫╫╫╫╫████╫╫█████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ██████╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫╫ ██████╫███████████████████████╫╫╫╫ ████████████████████████████████╫╫ ╫╫███████████████████████████████╫ ╫╫╫███████████████████████████████ ╫╫████╫██████████████████████████╫ ╫████╫╫╫████████████████████████╫╫ ████╫╫╫╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫ ███╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
Kaori Soledad Akane Facebook
About Me
avatar picture
online status
Tahia
Avatar since: 01/25/14

Female
Korea, Republic of
Last log on:

Angel y Demonio
Relationship Status: Single
Looking For: Friendship
spacer
Advertising Hide ads? Get VIP!
Don't want to see these ads? Join the VIP Program!sticker_126806914_3 sticker_126806914_7 sticker_126806914_11 sticker_126806914_12 sticker_126806914_13 sticker_126806914_14 sticker_126806914_16 sticker_126806914_17 sticker_126806914_20 sticker_126806914_21 sticker_126806914_22 sticker_126806914_25 sticker_126806914_26 sticker_126806914_27 sticker_126806914_28 sticker_126806914_29 sticker_126806914_30 sticker_126806914_31 sticker_126806914_32 sticker_126806914_33 sticker_126806914_34 sticker_126806914_35 sticker_126806914_36 sticker_126806914_37 sticker_126806914_38 sticker_126806914_39 sticker_126806914_40 sticker_126806914_42 sticker_126806914_43 sticker_126806914_44 sticker_126806914_46 sticker_126806914_48 sticker_126806914_49 sticker_126806914_51 sticker_126806914_52 sticker_126806914_53 sticker_126806914_56 sticker_126806914_64 sticker_126806914_65 sticker_126806914_66 sticker_126806914_68 sticker_126806914_81 sticker_126806914_86 sticker_126806914_103 sticker_126806914_104 sticker_126806914_105 sticker_126806914_106 sticker_126806914_108 sticker_126806914_109 sticker_126806914_110 sticker_126806914_111 sticker_126806914_114 sticker_126806914_217